Zgodnie z zapowiedziami z lutego bieżącego roku od kwietnia do grudnia 2023 podmioty działające w ramach kodu PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów cukierniczych i ciastek uzyskają możliwość skorzystania z ceny maksymalnej za gaz ziemny. Aby wnioskować o wsparcie niezbędne będzie również, aby co najmniej 50% przychodu przedsiębiorstwa pochodziło ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciast.

 

„Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw” została podpisana przez Prezydenta 14 marca. 

Gwarantowana cena maksymalna za gaz ziemny pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2023 roku wyniesie 200,17 zł/MWh.

Wsparcie zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis, tj. pomocy ograniczonej do limitu ogólnie przyjętej pomocy w wysokości 200 tys. euro na przestrzeni 3 lat.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia to przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców tj.: osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne, prowadzące działalność gospodarczą w ramach kodu PKD 10.71. Z Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. 

Wsparciem objęte być mogły również  spółdzielnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

Ponadto do skorzystania z pomocy konieczne jest ogrzewanie pieców za pomocą gazu ziemnego oraz dysponowanie limitem pomocy de minimis.

Cena maksymalna stosowana będzie na wniosek przedsiębiorcy i po złożeniu stosownego oświadczenia.  

To kolejna forma wsparcia w zakresie cen energii uruchomiona w ostatnim czasie. Część programów wsparcia już funkcjonuje, kolejne mogą zostać wkrótce uruchomione. Wiele pozytywnych zmian w kwestii wsparcia energetycznego mogą również przynieść zmodyfikowane niedawno Tymczasowe Ramy Kryzysowe

Sytuacja na rynku nośników energii wciąż pozostaje dynamiczna, warto skorzystać zatem z każdej możliwości redukcji kosztów energii.

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o omawianym mechanizmie bądź innych dostępnych lub planowanych programach wsparcia zachęcamy do kontaktu z Zespołem Pomocy Publicznej PwC, który z chęcią odpowie na wszystkie Państwa pytania.