Do 25 listopada 2022 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi prekonsultacje rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym.

 

Program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” komunikowany wcześniej jako tzw. Tarcza Solidarnościowa umożliwi wsparcie uprawnionych przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu.

 

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia

O pomoc ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy którzy:

  • prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartość sprzedanej w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r.;
  • prowadzą swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu takiej firmy w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub w wielu wymienionych sektorach.

 

Forma wsparcia

Wsparcie będzie wypłacane na podstawie wyliczeń cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, płaconych przez danego przedsiębiorcę w poszczególnych miesiącach 2022 roku.

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych rozumianych jako koszty wzrostu cen powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez danego przedsiębiorcę w 2021 roku.

Na wsparcie do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy dodatkowo zanotowali spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% pomiędzy rokiem 2022 a 2021.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 4 miliony euro w ramach grupy kapitałowej w przypadku wzrostu cen powyżej 150%. 

W przypadku zanotowania spadku EBITDA będzie do maksymalnie 50 mln euro w ramach grupy kapitałowej.

 

Zgłaszanie uwag od programu

Uwagi można przesyłać emailem do 25 listopadaOperatorem programu wsparcia będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu i wyrażenia swojej opinii na ten temat.  Informacje na ten temat znajdą Państwo również w naszym wcześniejszym artykule.

W przypadku zainteresowania tym mechanizmem wsparcia zachęcamy do kontaktu z nami.