Przedsiębiorcy, którzy planują ubiegać się o środki na realizację prac B+R oraz wsparcie infrastruktury B+R w województwie śląskim muszą uzbroić się w cierpliwość. Instytucja zmieniła bowiem termin naboru wniosków, który planowo miał się rozpocząć 31 października 2023 r. 

 

W dniu 27 października 2023 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), będące Instytucją Organizującą Nabór w ramach Działania FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, poinformowało o zmianie jego planowanego terminu. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków konkurs dla typów projektów „Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach” oraz „Prace B+R w przedsiębiorstwach” miał się rozpocząć 31 października 2023 r. i potrwać do 9 stycznia 2024 r.

W oficjalnym komunikacie Instytucja wyjaśnia, że zaistniała zmiana terminu naboru wynika ze zmian w art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Rozporządzenie GBER) oraz niejasności interpretacyjnych w zakresie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje również, że rozpoczęcie naboru w ramach Działania zostaje wstrzymane aż momentu otrzymania pełnych wyjaśnień dotyczących interpretacji art. 25 Rozporządzenia GBER. Przypomnijmy, że zapis ten jest podstawą do udzielania pomocy publicznej w projektach związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

W tym momencie nie jest jeszcze znany nowy termin naboru wniosków na prace B+R oraz wsparcie infrastruktury B+R w województwie śląskim. Instytucja przewiduje jednak, że nabór rozpocznie się dopiero na początku przyszłego roku. Wnioski będzie można składać przez nieco ponad 2 miesiące, czyli tyle, ile pierwotnie zaplanowano. 

Warto wspomnieć, że jest to już druga zmiana terminu konkursu dla projektów badawczo-rozwojowych na Śląsku. Pierwsza, ogłoszona przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w lipcu 2023 r., również była spowodowana wejściem w życie zmian w Rozporządzeniu GBER oraz koniecznością dostosowania do nich zapisów o warunkach i kryteriach wyboru projektów, znajdujących się w pakietach aplikacyjnych dla wnioskodawców.  

Zaplanowany na połowę przyszłego roku termin naboru dla projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R pozostał bez zmian. Zgodnie z aktualnym Harmonogramem wnioski będzie można składać od czerwca do lipca 2024 r.

Więcej informacji dotyczących konkursów w ramach Działania FESL.01.02 znajdą Państwo w naszej wcześniejszej publikacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a także do aplikowania w konkursie, nie tylko ze względu na fakt, że jest on świetną alternatywą dla Ścieżki SMART, ale również dlatego, że posiada rekordowo dużą (jak dla regionu) alokację środków przeznaczonych na wsparcie projektów (łącznie 469 mln zł).

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania związane z tym lub innymi naborami, zachęcamy do kontaktu z nami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu potencjału do skorzystania z danego źródła wsparcia, przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej, czy rozliczaniu projektów dotyczących pomocy publicznej. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o planowanych i trwających naborach wniosków.