W 2022 roku zaszły istotne zmiany w odniesieniu do warunków niezbędnych do zastosowania uproszczenie safe harbour dla transakcji finansowych. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, od 2022 roku zastosowanie mają nowe marże oraz nowe stopy bazowe.

 

Zmiana wysokości marży pożyczkobiorcy

Obwieszczenie wprowadziło zmiany w zakresie maksymalnej marży pożyczkobiorcy, która wzrosła z wcześniejszych 2,3 p.p. do 2,8 p.p. Poziom marży dla pożyczkodawcy nie uległ zmianie i od 2022 roku nadal wynosił będzie minimalnie 2,0 p.p.

Podwyższenie maksymalnej marży dla pożyczkobiorcy Minister Finansów uzasadnia w szczególności obserwowanym podtrzymaniem dla przedsiębiorstw zaostrzonych kryteriów polityki kredytowej oraz chęcią uelastycznienia mechanizmu typu safe harbour, w świetle zwiększonej niepewności związanej z pandemią COVID-19 oraz poszerzenia zastosowania regulacji typu safe harbour celem zmniejszenia obciążeń administracyjno-biurokratycznych.

 

Zmiany stóp bazowych

Ponadto, drugą istotną zmianą wskazaną w Obwieszczeniu jest określenie nowych 3-miesięcznych bazowych stóp procentowych dla transakcji zawartych w walutach dolar amerykański, frank szwajcarski oraz funt brytyjski. Zmiana ta jest konsekwencją decyzji Brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) z lipca 2017 roku o wycofaniu stawki LIBOR z końcem 2021 roku (tj. wszystkich terminów zapadalności LIBOR CHF i LIBOR EUR oraz wybranych terminów zapadalności LIBOR GBP, LIBOR JPY i LIBOR USD).

W nowych przepisach, zamiast bazowej stopy procentowej LIBOR wskazano odpowiednie wskaźniki referencyjne:

  •       SOFR – zastępujący LIBOR USD dla dolara amerykańskiego;
  •       SARON  – zastępujący LIBOR CHF dla franka szwajcarskiego;
  •       SONIA – zastępujący LIBOR GBD dla funta brytyjskiego.

Jednocześnie, w przypadku finansowań udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., dopuszczono możliwość stosowania bazowej stopy procentowej LIBOR USD dla dolara amerykańskiego oraz LIBOR GBP dla funta brytyjskiego.

Ponadto, w Obwieszczeniu utrzymano dotychczasowe stopy bazowe dla transakcji zawartych w walutach złoty (stawka WIBOR) oraz euro (stawka EURIBOR).