Od stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w przedmiocie informacji o cenach transferowych. Rozporządzenie to nie przebudowuje w sposób gruntowny sposobu raportowania (jak to miało miejsce w przypadku odejścia od formularza CIT-TP na rzecz formularza TP-R od roku 2019), jednakże warto wspomnieć przynajmniej o kilku zmianach obowiązujących w stosunku do transakcji począwszy od roku 2020.

 

Oto najważniejsze z nich:

1. Pojawiło się kilka nowych wprost wymienionych kategorii transakcji (w przypadku transakcji wciąż nie wymienionych szczegółowo z nazwy, nadal można klasyfikować je jako “inne”), w tym:

  • sprzedaż/zakup usług zarządzania spółką;
  • a także osobny dział pozwalający w sposób bardziej szczegółowy raportować i opisywać transakcje dotyczące restrukturyzacji, gdzie znajdują się takie rodzaje zdarzeń jak m.in:

    • Restrukturyzacja - Zmiana profilu funkcjonalnego
    • Restrukturyzacja - Transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych,
    • Restrukturyzacja – Przeniesienie pracowników
    • Restrukturyzacja - Przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty.

2. Podatnicy będą również zobowiązani wskazać konkretny przedmiot transakcji w polu „przedmiot transakcji kontrolowanej”. Objaśnienia jako przykład podają wskazanie opisu „transport” w przypadku usług transportowych.

3. Wartość transakcji zamiast w milionach będzie podawana w tysiącach.

4. Wprowadzono kilka zmian w zakresie transakcji finansowych (w przypadku niektórych transakcji finansowych, m.in. w zakresie prezentacji wartości zadłużenia, a także obowiązku przedstawiania zarówno zapłaconych/otrzymanych, jak i naliczonych/należnych odsetek).

5. Istnieje obowiązek podania bardziej szczegółowych informacji w przypadku wskazania „innej metody” jako metody weryfikacji.

6. Nowością jest także obowiązek wskazania występujących kompensat lub poinformowania o ich braku.