Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się krótki komunikat dotyczący podsumowania X edycji Forum Cen Transferowych (FCT). 

Jak wskazał resort finansów, rezultatem prac posiedzenia Forum było przyjęcie rekomendacji grupy roboczej w przedmiocie przy korekcie cen transferowych.

Przedyskutowane zostały również dotychczasowe wyniki prac grup roboczych w zakresie doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej, a także opisu metody koszt plus.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 trwają prace nad pakietem dalszych uproszczeń w obszarze cen transferowych, które kierunkowo mogą objąć:

  • rezygnację z oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz zintegrowanie oświadczenia o rynkowości cen transferowych z formularzem TPR,
  • zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji tzw. „czystych” refaktur,
  • zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku safe harbour finansowego,
  • rezygnację z warunku potwierdzenia dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym,
  • wydłużenie terminu na przedłożenie na żądanie organów podatkowych lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych planowane jest na marzec 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów