W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. W ramach tego projektu nowelizowana ma zostać ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in. przepis dotyczący terminu złożenia informacji o cenach transferowych.

 

Projekt obejmuje nowelizację ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in. przepisu dotyczącego terminu złożenia informacji o cenach transferowych.

 

Zmiany terminów dla informacji o cenach transferowych

Zgodnie z projektem ustawy,  dla informacji o cenach transferowych (“TPR”), której termin złożenia upływa w okresie:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., proponuje się przedłużenie terminu do 30 września 2022 r.;
  • od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r., proponuje się przedłużenie go o 3 miesiące.

 

Zmiany terminów dla oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Podobnie jak w przypadku TPR, dla oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (“Oświadczenie TP”), którego termin złożenia upływa w okresie:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., proponuje się przedłużenie go do 30 września 2022 r.;
  • od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r., proponuje się przedłużenie go o 3 miesiące

Oznacza to, że w przypadku podmiotów, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie Oświadczenia TP oraz TPR najprawdopodobniej nie upłynie z końcem września 2022 r., a 3 miesiące później (tj. 31 grudnia 2022 r.). Podobne rozwiązania na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 przewidziane były w również w latach ubiegłych.