Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Zmienionym przepisem w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[2] odnoszącym się stricte do zakresu dokumentacji lokalnej jest art. 11q. Wskazuje on, że local file zawierać powinien:

Ustawodawca zasugerował z jakich sekcji powinna się składać nowa dokumentacja. Szczegółowe wymogi dotyczące każdej z nich znajdują się w Rozporządzeniu.