Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

 

Ulga pierwotnie nie była w żaden sposób ograniczona kwotowo, a krąg uprawnionych do niej osób nie był również ograniczony podmiotowo (pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania za granicą przez co najmniej 3 lata przed przeprowadzką do Polski). Jak więc będzie wyglądać ta ulga po zmianach proponowanych przez rząd? Opisane poniżej regulacje wynikają z projektu zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 8 września br. 

 

Dla kogo prawo do ulgi?

Mimo, że ulga przedstawiana jest jako ulga na powrót, krąg osób uprawnionych do skorzystania obejmuje nie tylko Polaków, którzy zdecydują się powrócić do do Polski, ale może także obejmować osoby, które rezydencji podatkowej w Polsce wcześniej nie miały. Uprawnionymi do ulgi mogą być m.in.:

  • obywatele polscy,
  • osoby posiadające Kartę Polaka,
  • obywatele innego niż Polska kraju UE, EOG lub Szwajcarii,
  • osoby, który mialy miejsce zamieszkania przynajmniej przez 3 lata kalendarzowe w określonych państwach, m.in. państwach członkowskich UE, EOG, w Szwajcarii ale również m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii,
  • osoby, które miały miejsce zamieszkania na terytorium RP nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat przed okresem zamieszkania i rezydencji podatkowej w innym państwie przed przyjazdem do Polski.

Aby skorzystać z ulgi trzeba będzie:

  • przenieść miejsce zamieszkania dla celów podatkowych do Polski i w wyniku tej zmiany podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 
  • udokumentować, że przed przeniesieniem rezydencji do Polski podatnik co najmniej przez trzy lata kalendarzowe nie miał miejsca zamieszkania w Polsce i posiadał miejsce zamieszkania za granicą (certyfikat rezydencji). 

 

Ile wyniesie ulga?

Nowa formuła ulgi na powrót przewiduje kwotowe zwolnienie przychodów osób uprawnionych. Prawo do ulgi będzie przysługiwało w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych licząc od roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski lub od roku następnego. W każdym z lat przychody podatnika do kwoty 85 528 PLN będą podlegały zwolnieniu z PIT. 

Tak więc osoby uprawnione do skorzystania z ulgi będą mogły obniżyć swój PIT nawet o ponad 27 tys. PLN rocznie (w przypadku podatników uzyskujących dochody opodatkowane wg stawki 32%) a łączna korzyść za wszystkie 4 lata stosowania ulgi może wynieść nawet ponad 109 tys. PLN

 

Komentarz PwC

Przepisy w opisywanym kształcie będą rozpatrywane przez Sejm. Nie wiadomo jaki finalnie przyjmą kształt, ale mogą wejść w życie już od 2022 roku. Zachęcamy do śledzenia zmian w tym zakresie a także do sprawdzenia warunków zastosowania ulgi w Państwa sytuacji. A w związku z tym, że w celu zastosowania ulgi niezbędne będzie przedłożenie certyfikatu rezydencji, osoby chcące skorzystać z ulgi powinny zweryfikować możliwość uzyskania takiego certyfikatu i czas jego wydania przez zagraniczne władze podatkowe.