28 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: “Projekt Ustawy”). Przewidywane zmiany dotyczą ulgi na złożenie pierwszej oferty publicznej (tzw. ulga na IPO).

 

W ramach krótkiego przypomnienia, od 1 stycznia 2022, zgodnie z art. 18ed ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: “Ustawa o CIT”) jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania niektórych kosztów związanych ze złożeniem pierwszej oferty publicznej. Ulga umożliwia odliczenie 150% kosztów poniesionych m.in na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłat notarialnych, sądowych, skarbowych i giełdowych oraz 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego.

Przepis art. 18ed w aktualnym brzmieniu, pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania ustalonej na podstawie art 18 i 24d ust. 3 Ustawy o CIT ww. kosztów. Przedłożony Projekt Ustawy, zakłada wykreślenie zapisu dot. art 24d (tzw. ulgi IP BOX) czyli przepisu umożliwiającego ustalenia podstawy opodatkowania w wysokości 5% dla dochodów otrzymywanych z tytułu praw własności intelektualnej. W konsekwencji i zgodnie z uzasadnieniem w Projekcie Ustawy, zmiana ta ma uniemożliwić podatnikom osiągającym dochody z ulgi IP BOX, dodatkowego odliczenia z tytułu ulgi na IPO.

W uzasadnieniu dotyczącym wykreślenia przepisu art. 24d ust 3, wskazano, że podatnicy bez względu na to czy osiągają dochód z działalności IP BOX w całości, czy tylko w części nie będą mogli skorzystać z ulgi na złożenie pierwszej oferty publicznej. Jest to niekorzystna zmiana dla podatników ograniczająca możliwości dalszego rozwoju prowadzonej przez nich działalności. Zmiana ta jest zaskakująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ulga na IPO zgodnie miała zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe. Biorąc pod uwagę, dynamicznie rozwijający się rynek IT i w związku z tym, pojawianie się coraz większej ilości przedsiębiorstw oferujących innowacyjne produkty i usługi, uniemożliwienie skorzystania z ulgi na IPO, podatnikom osiągających dochód z działalności IP BOX, wydaje się być niezasadne. 

Pozostaje oczekiwać czy zaproponowane w Projekcie Ustawy zmiany zostaną zatwierdzone w obecnym brzmieniu czy też zostaną zmodyfikowane po procesie opiniowania. 

Z naszej strony monitorujemy temat na bieżąco i w przypadku zmian, będziemy Państwa informować.