English

 

W dniu 23 maja br. Ministerstwo Finansów przedstawiło planowany harmonogram wdrożenia nowej struktury logicznej FA(2) dla e-faktur, aby ułatwić podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego raportowania w KSeF od 1 lipca 2024 roku.

 

Planowany harmonogram

Zgodnie z udostępnionym harmonogramem:

  • 23 maja br. udostępniono nową roboczą strukturę logiczną FA(2)  w celu umożliwienia dostosowania systemów informatycznych do projektowanych zmian,
  • w czerwcu 2023 r. nowa struktura logiczna ma zostać opublikowana oficjalnie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • w lipcu 2023 r. udostępnione ma zostać środowisko testowe dostosowane do nowej struktury logicznej wraz ze stosowną  dokumentacją,
  • 1 września 2023 r. udostępnione ma zostać środowisko produkcyjne obsługujące nową wersję struktury logicznej FA(2),

W rezultacie od 1 września 2023 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej FA(2) zastępując obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1).

Zmiany w roboczej FA(2) w porównaniu do FA(2) przekazanej 1 grudnia 2022 r. do konsultacji wraz z dokumentacją techniczną zostały opublikowana na stronie resortu finansów na stronie resortu finansów.

 

Jakie działania podjąć

Resort finansów planuje zmianę struktury logicznej dla faktur już od 1 września 2023 roku w ramach fakultatywnego stosowania KSeF i na 9 miesięcy przed planowanym wdrożeniem obowiązkowego raportowania w tym systemie. Z udostępnionej informacji nie wynika, że nowa wersja struktury logicznej FA(2) będzie stosowana w okresie obowiązkowego e-fakturowania przez KSeF od 1 lipca 2024. Niezależnie od braku jednoznacznego potwierdzenia wersji struktury która ma obowiązywać w obligatoryjnym KSeF warto już teraz sprawdzić w jakim stopniu systemy księgowe stosowane przez podatników gotowe są na nowe obowiązki w zakresie wystawiania i odbierania faktur w KSeF.  

 

Jak możemy pomóc 

Wesprzemy Twoją organizację w wyzwaniach związanych z rewolucyjną zmianą i pomożemy dostosować biznes do nowych regulacji.

Oferujemy profesjonalne narzędzie i kompleksowe wsparcie, które wesprze Twoją firmę tak by na czas przygotować się do nowych obowiązków.