25 sierpnia 2022 roku do Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw odnoszący się m.in. do podatku minimalnego.

 

1) Zwolnienie z opodatkowania do 2024 r.

2) Zwiększenie progu rentowności 

3) Zmiany w wyłączeniach z kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu progu rentowności 

4) Odliczenie od podstawy opodatkowania przychodu strefowego 

5) Zmiany w zakresie kalkulacji podatku minimalnego

6) Poszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego

 

***

Po więcej informacji wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi obliczania podatku minimalnego zapraszamy do przygotowanego praktycznego przewodnika krok po kroku.