W dniu 7 października 2021 r. na stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat o rozpoczęciu testów Krajowego Systemu e-Faktur.

 

Do testów zapraszane są podmioty zajmujące się tworzeniem oprogramowania do fakturowania. Udział w testach nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. Zalecane jest używanie zanonimizowanych danych. Poinformowano także, iż faktury wystawione podczas testów nie będą wywierać żadnych skutków prawnych i po pewnym czasie będą usuwane z systemu.

Jak głosi komunikat, celem pilotażu jest dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia KSeF. Udostępniona dokumentacja ma charakter ściśle techniczny. Warto zaznaczyć, że do testów użyta została robocza wersja struktury logicznej “Schemat_FA_VAT(1)_v1-0E” udostępniona we wcześniejszym etapie prac. 

Dostęp do wersji testowej oprogramowania możliwy jest za pomocą dedykowanej strony: https://ksef-test.mf.gov.pl/. Strona nie zawiera graficznego interfejsu użytkownika, który umożliwiałby załadowanie lub pobieranie faktur. Znajdują się na niej materiały przeznaczone dla działów IT pracujących nad integracją z KSeF. Adres ten wykorzystywany jest również przez opublikowane API. 

Udostępniono:

  • struktury logiczne wykorzystywane przez API,
  • dokumentację i edytor OpenApi (dawniej Swagger),
  • klucz publiczny środowiska testowego.

Na chwilę obecną nie opublikowano opisowej specyfikacji interfejsu, jak miało to miejsce w przypadku e-Deklaracji czy JPK.

Wskazano, że w wersji testowej:

  • Używane będa samodzielnie wygenerowane podpisy i pieczęci do autoryzacji w KSeF, wersja testowa nie oferuje na ten moment autoryzacji przez Profil Zaufany i token
  • Faktury będa przekazywane za pomocą udostępnionego API w trybie wsadowym lub interaktywnym
  • Dostępne będzie UPO z listą faktur wysłanych we wsadowej paczce lub w trakcie interaktywnej sesji

Udostępniona usługa zweryfikuje poprawność przesłanych faktur z wersją roboczą schemy XSD.  

API wprowadza uprawnienia, które mogą być przypisane do użytkownika systemu. Przewidziano możliwość zarządzania uprawnieniami, które pozwoli na przeglądanie, nadawanie i odbieranie uprawnień. Wskazano również typy dostępnych ról w procesie. 

Warto zauważyć, że w komunikacie pojawia się informacja, że planowane jest aby od 2023 roku przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury. 

Dla podmiotów, które biorą udział w pilotażu, przewidziano możliwość składania uwag lub propozycji modyfikacji na adres: info.ksef@mf.gov.pl, wpisując w tytule wiadomości hasło: Pilotaż.

 

Jak możemy pomóc?

Planowane zmiany wpłyną na wiele procesów związanych z fakturowaniem. W ramach naszych usług proponujemy.

  • przegląd obecnie stosowanych zasad i identyfikację koniecznych do wprowadzenia zmian,
  • wsparcie przy identyfikacji wymagań systemowych oraz biznesowych,
  • wdrożenie narzędzia w zakresie generowania faktur ustrukturyzowanych oraz komunikacją z KSeF (wysyłka oraz odbiór eFaktur) - narzędzie jest w trakcie tworzenia i jego testy będą prowadzone również w ramach opisanego wyżej pilotażu.