Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie dodatkowej (wcześniej nie przewidzianej) zmiany do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który jest obecnie procedowany przez rząd. Przedmiotowa modyfikacja jest związana z wydłużeniem możliwości stosowania ewidencji akcyzowych w wersji papierowej do końca 2022 r.

 

Przypomnijmy, że pierwotnie ewidencja akcyzowa w wersji elektronicznej miała być obowiązkowa już od 1 stycznia 2022 r. Wydłużenie okresu przejściowego Ministerstwo tłumaczy postulatami przedsiębiorców, którzy nie zdążyli się przygotować do zmian oraz sytuacją epidemiczną.

Należy jednak podkreślić, iż uwzględniając obecny etap procesu legislacyjnego projektu, jak również przyszły harmonogram posiedzeń Sejmu i Senatu oraz to, że do końca roku kalendarzowego zostało 2,5 miesiąca rządowi będzie trudno wprowadzić taką regulację w życie w wymaganym okresie i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Plusem jest z pewnością to, że przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Pytanie czy ten czas zostanie właściwie wykorzystany? Warto podkreślić, iż przedsiębiorcy już teraz mogą decydować się na wdrożenie ewidencji akcyzowej w wersji elektronicznej.

 

Przypominamy, że m.in. następujące podmioty będą zobowiązane do rozpoczęcia wykorzystania ewidencji akcyzowej w formie elektronicznej:

  • Przedsiębiorcy prowadzący składy podatkowe;
  • Przedsiębiorcy posiadający status zarejestrowanych wysyłających;
  • Przedsiębiorcy posiadający status zarejestrowanych odbiorców;
  • Przedsiębiorcy nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
  • Przedsiębiorcy prowadzący księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
  • Przedsiębiorcy posiadający status podmiotu pośredniczącego;
  • Przedsiębiorcy posiadający status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
  • Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję suszu tytoniowego;
  • Przedsiębiorcy posiadający status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
  • Przedsiębiorcy posiadający status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

 

Należy także pamiętać, iż ewidencja prowadzona w formie elektronicznej musi spełniać specjalistyczne wymogi. Taka ewidencja powinna:

1) umożliwić wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2) umożliwić dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
3) pozwalić na drukowanie wpisów i raportów, w porządku chronologicznym;
4) uniemożliwić usuwanie wpisów.