English

 

14 lipca Komisja Europejska zaprezentowała pakiet klimatyczny Fit for 55 . Jego podstawowym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu do poziomów z roku 1990, a także przeobrażenie Europy w pierwszy klimatycznie neutralny kontynent do 2050 r.

 

Pakiet zawiera szereg wniosków ustawodawczych, w tym między innymi:

  • Zmiany w ETS (Unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2) i jeszcze szybszą redukcję puli uprawnień do emisji. Liniowy współczynnik redukcji ma wzrosnąć prawie dwukrotnie z 2,2% do 4,2%.
  • Stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień emisyjnych dla lotnictwa oraz włączenie do systemu ETS emisji z żeglugi.
  • Zmniejszenie ilość darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2. Roczna stopa redukcyjna wzrośnie z 1,6 do 2,5%, a ich uzyskanie uzależnione będzie od działań podejmowanych na rzecz dekarbonizacji, mierzonej efektywnością realizacji celów określonych w audytach energetycznych.
  • Nowy system rekompensat kosztów pośrednich dla przedsiębiorstw,  uzależniony od realizacji celów wskazanych w audytach energetycznych.
  • Całość (zamiast dotychczas przyjętej połowy) z uzyskiwanych przez państwa członkowskie dochodów ma być przeznaczane na projekty klimatyczne (także w formie rekompensat dla mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz użytkowników transportu).
  • Objęcie systemem ETS paliw wykorzystywanych do spalania w sektorach budownictwa i transportu drogowego.
  • Nowy powiązany z ETS system cła węglowego – CBAM obejmujący import towarów z spoza UE. W założeniu certyfikaty węglowe dla unijnych importerów będą odpowiadać cenie wyprodukowania produktu w UE. Cena certyfikatów będzie dotyczyć emisji gazów cieplarnianych emitowanych podczas produkcji i kalkulowana w zależności od ceny aukcyjnej uprawnień ETS. Więcej informacji na temat towarów objętych CBAM oraz terminów wejścia w życie tych przepisów w naszym wcześniejszym artykule.