Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Sejm przyjął nowelizację ustawy akcyzowej, która zakłada wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w wersji elektronicznej od dnia 1 stycznia 2022 r. Tym samym wszystkie wersje papierowe ewidencji do końca tego roku powinny zostać zastąpione wersją elektroniczną. Brak prowadzenia ewidencji akcyzowej w wymaganej formie może skutkować powstaniem odpowiedzialności karnoskarbowej.

Ustawa obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez Senat, który pochyli się nad nią w dniach 24-26 marca 2021 r. Nie należy się jednak spodziewać, że izba wyższa parlamentu wniesie uwagi w zakresie tego obowiązku z uwagi na fakt, że ma on charakter uszczelniający system podatkowy oraz przyspieszający działania urzędów w zakresie kontroli wyrobów akcyzowych. 

W konsekwencji m.in. następujące podmioty będą zobowiązane do zmiany formy działalności w tym zakresie:

 • Przedsiębiorcy prowadzący składy podatkowe;
 • Przedsiębiorcy posiadający status zarejestrowanych wysyłających;
 • Przedsiębiorcy posiadający status zarejestrowanych odbiorców;
 • Przedsiębiorcy nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • Przedsiębiorcy prowadzący księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • Przedsiębiorcy posiadający status podmiotu pośredniczącego;
 • Przedsiębiorcy posiadający status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję suszu tytoniowego;
 • Przedsiębiorcy posiadający status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • Przedsiębiorcy posiadający status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Warto pamiętać, iż ewidencja prowadzona w formie elektronicznej musi spełniać specjalistyczne wymogi. Taka ewidencja powinna:

 • umożliwić wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
 • umożliwić dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
 • pozwalić na drukowanie wpisów i raportów, w porządku chronologicznym;
 • uniemożliwić usuwanie wpisów.