Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która świadczyła usługi inżynieryjne, informatyczne i finansowe. W 2019 r. spółka uzyskała decyzję o wsparciu, na podstawie której miała zostać zrealizowana inwestycja mająca na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa. W ramach decyzji spółka świadczyła m.in. usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, usługi w zakresie audytu finansowego, usługi rachunkowo-księgowe, usługi architektoniczne i inżynierskie czy usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. 

Ponadto, w decyzji wskazano następujące warunki, które spółka była zobowiązana spełnić: