Organ wydający:
NSA
Sygnatura:
II FSK 37/19
W wydanym niedawno, precedensowym wyroku NSA wypowiedział się w kwestii zasad alokacji kosztów odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie nabycia udziałów pomiędzy koszyki kapitałowy i operacyjny w sytuacji gdy motywem nabycia udziałów było rozszerzenie / wsparcie działalności operacyjnej (a nie dalsza odsprzedaż udziałów). 

 

NSA w wydanym rozstrzygnięciu odszedł od dotychczasowej linii orzeczniczej, dominującej w wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które akceptowały stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym odsetki od pożyczki w opisanej wyżej sytuacji w każdym przypadku powinny być rozliczane wyłącznie w ramach tzw. koszyka kapitałowego.

Zdaniem NSA:

  • skoro odsetki naliczone z tytułu pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów stanowią koszty o charakterze pośrednim, nie ma możliwości ich bezpośredniej alokacji do koszyka operacyjnego albo kapitałowego,
  • w świetle art. 15 ust. 2, ust. 2a ust. 2b ustawy o CIT podatnik, który osiąga jednocześnie przychody z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów ma obowiązek alokować koszty pośrednie zgodnie z proporcją wynikającą ze stosunku kwot z koszyków przychodowych w danym roku podatkowym,
  • fakt, że w przyszłości może dojść do sprzedaży udziałów i osiągnięcia przychodów z tego tytułu nie oznacza, że odsetki od pożyczki udzielonej na zakup udziałów muszą zostać automatycznie rozliczone w ramach koszyka kapitałowego.

Wyrok ten przełamuje niekorzytną dla podatnika linię orzeczniczą sądów administracyjnych i umożliwia planowanie korzystnej korekty rozliczeń podatkowych.

Jeżeli Państwa firma nie miała dotąd możliwości efektywnego obniżenia dochodu o koszty poniesione na nabycie udziałów spółek, np. ze względu na brak rozpoznawania przychodów w koszyku kapitałowym, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy prowadzili opisaną wyżej sprawę.