Minister Finansów wydał rozporządzenie, dzięki któremu wynajem i dzierżawa nieruchomości mieszkalnych na własny rachunek, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek korzysta ze zwolnienia z VAT.

 

Z dniem 10 maja 2022 r. weszły w życie przepisy ustanawiające zwolnienie z opodatkowania VAT usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości mieszkalnych (lub ich części) świadczonych na rzecz:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego, które nie są społecznymi agencjami najmu.

Zastosowanie zwolnienia jest uwarunkowane przeznaczeniem nieruchomości na wynajem lub dzierżawę dla osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Do tej pory zwolnieniem z VAT objęty był wyłącznie wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców oraz na rzecz społecznych agencji najmu. Tym samym, w przypadku wynajmu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów samorządowych właściciele nieruchomości nie mogli korzystać z takiego zwolnienia.

W konsekwencji, jednostki samorządowe ponosiły koszt zapłaconego w cenie wynajmowanych nieruchomości podatku, nie mogąc go jednocześnie odliczyć z uwagi na dalsze przeznaczenie, tj. najem na cele mieszkaniowe, który podlegał zwolnieniu z opodatkowania. Taki sposób rozliczeń w konsekwencji znajdował odzwierciedlenie w finalnej kwocie czynszu płaconego przez mieszkańców. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia, celem wprowadzonych przepisów jest ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego realizowania prowadzonej przez nie polityki mieszkaniowej poprzez zniwelowanie skutków braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy najmie lub dzierżawie mieszkań przez te podmioty. Bez wątpienia zatem nowe przepisy są dobrą wiadomością dla samorządów, jak też osób fizycznych wynajmujących lokale należące do gminnych lub miejskich zasobów mieszkaniowych. 

***

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień