Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-08-01
Sygnatura:
0114-KDIP4-1.4012.95.2023.1.APR
Opłata za nieregulaminowe korzystanie z roweru miejskiego, podobnie jak opłata za parkowanie bez ważnego biletu parkingowego jest z VAT. 

 

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-90/20 (Apcoa Denmark) stwierdził, że opłaty dodatkowe nakładane przez przedsiębiorców parkingowych za nieregulaminowe korzystanie z parkingu powinny być traktowane jako wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usługi parkingowej, a w konsekwencji podlegać opodatkowaniu VAT. Wyrok TSUE spowodował zmiany interpretacji indywidualnych, które wcześniej pozwalały na traktowanie takich opłat jako kar umownych pozostających poza zakresem VAT. 

Obecnie obserwujemy pierwsze oznaki, że wyrok TSUE może mieć również konsekwencje dla innych branż, w których powszechne są kary umowne. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2023 r. (0114-KDIP4-1.4012.95.2023.1.APR) wskazał, że podobnie należy traktować opłaty za nieregulaminowe korzystanie z rowerów miejskich. Opierając się na argumentacji przedstawionej w wyroku TSUE, Dyrektor KIS stwierdził, że opłata dodatkowa ma bezpośredni związek z usługą wypożyczenia roweru i w konsekwencji należy ją uznać za integralną część całkowitej kwoty, którą użytkownik zobowiązuje się zapłacić za wypożyczenie roweru. Tym samym opłata dodatkowa stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług i powinna opodatkowana być podatkiem VAT.

Interpretacja ta może zwiastować tendencję zmiany traktowania kar umownych nie tylko wobec wymienionych wyżej przedsiębiorców. Wydaje się, że konsekwencje wyroku mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności nakłada opłaty za nieprzestrzeganie regulaminu, np. firmy wynajmujące sprzęt budowlany, branżę carsharingową czy nawet miejskie przedsiębiorstwa transportowe. 

Nieuwzględnienie przez przedsiębiorców wyroku TSUE może prowadzić do błędnego traktowania opłat, a w konsekwencji zaległości podatkowych oraz potencjalnych sankcji. W zakresie podatku CIT mogą natomiast powstać wątpliwości odnośnie momentu rozpoznania przychodu. Warto też zweryfikować, czy przeszłe rozliczenia związane z takimi opłatami mogą zostać skutecznie zakwestionowane przez organy podatkowe. Specjaliści PwC służą pomocą w analizie indywidualnych modeli biznesowych i wskazaniu rozwiązań, pozwalających na uniknięcie ryzyka podatkowego.