Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2020-07-31
Sygnatura:
0115-KDIT1.4011.429.2020.1.DB
Dochód uzyskany z tytułu odpłatnego przeniesienia na zleceniodawcę autorskiego prawa do programu komputerowego wytworzonego lub rozwiniętego w ramach działalności B+R kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT i może zostać opodatkowany wg stawki 5%.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oprogramowania komputerowego. W ramach prowadzonej przez siebie działalności podatnik świadczył usługi programistyczne na rzecz spółki,  na zasadzie pośrednictwa. Spółka zlecała podatnikowi wykonanie projektów bezpośrednio dla swoich klientów w oparciu  o przedstawiony przez nich model biznesowy, których efektem był samodzielnie opracowany kod w języku programowania. W ramach każdego projektu tworzony były nowy lub ulepszony produkt informatyczny, niewystępujący dotychczas w praktyce gospodarczej. Prawa do wytworzonego oprogramowania podatnik sprzedawał spółce w cyklach miesięcznych na podstawie faktury VAT w wysokości wynagrodzenie określanego według stawek godzinowych. 

Na tym tle podatnik zadał następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany z tytułu przeniesienia praw do opisanego przez podatnika oprogramowania, który pochodzi ze sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego podlegającego ochronie prawnej i został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez niego w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT i może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu wg stawki 5% ?

Zdaniem podatnika spełnia on wszelkie kryteria warunkujące skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania. Tworzone lub ulepszane przez niego oprogramowanie spełnia przesłanki warunkujące objęcie go ochroną prawno-autorską oraz kryteria pozwalające zaliczyć je do działalność B+R tj. są twórczością, wykonywane są systematycznie oraz zwiększają zasoby wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Wobec powyższego, podatnik twierdzi, że przenoszone na spółkę w cyklach miesięcznych autorskie prawa majątkowe należy uznać, że dochody uzyskane z kwalifikowanego IP.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i wskazał, że z uwagi na spełnienie wszelkich ustawowo określonych kryteriów, dokonując rozliczenia podatkowego za 2019 r. mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów wg stawki 5%.

Wybór przepisów 

Art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;