PwC przedstawia autorski model fundacji rodzinnej w prawie polskim - odpowiedź na apel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło prekonsultacje dotyczące wprowadzenia do polskiego systemu prawnego fundacji rodzinnej. Jest to rozwiązanie długo wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, czego potwierdzeniem są stanowiska organizacji skupiających biznes rodzinny w Polsce.

Zespół Planowania Sukcesji PwC w odpowiedzi na apel Ministerstwa przygotował propozycję rozwiązań prawnych i podatkowych dotyczących polskiej fundacji rodzinnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem, jak również do rozpoczęcia dyskusji dotyczącej gotowości Państwa firm rodzinnych na wyzwania związane z sukcesją.

 Stanowisko PwC - polska fundacja rodzinna

W przygotowanym przez nas modelu fundacji rodzinnej odpowiadamy między innymi na pytania:

 • jakie powinny być cele i zadania fundacji rodzinnej;
 • czy fundacja rodzinna powinna móc bezpośrednio i samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
 • kto powinien zarządzać fundacją rodzinną i ją nadzorować;
 • jaki wpływ na uprawnienia z tytułu zachowku powinno mieć przekazanie aktywów fundacji;
 • jak fundacja rodzinna powinna być opodatkowana;
 • jak stworzyć zachętę do powrotu kapitału ulokowanego przez Polaków w zagranicznych fundacjach.

Potrzebne są nowe narzędzia, które pomogą polskim przedsiębiorcom przetrwać zmiany pokoleniowe

Zmiana pokoleniowa jest dużym wyzwaniem dla polskich firm rodzinnych, podobnie jak zdarzenia losowe, które często powodują, że dobrze prosperujący i budowany przez lata biznes nagle zostaje pozbawiony osoby sterującej, a razem z nią jej wizji i wartości. Dodatkowo, do głosu dochodzą konflikty pomiędzy członkami rodziny, pojawia się konieczność spłaty niektórych spadkobierców - co w konsekwencji osłabia przedsiębiorstwo i pozbawia je płynności. W innych krajach narzędziem pozwalającym zaplanować sukcesję i uniknąć powyższych trudności są właśnie fundacje rodzinne, których niestety brakuje w polskim systemie prawnym.

Jakie są zalety fundacji rodzinnej?

Przedsiębiorcy z krajów o rozwiniętej praktyce fundacji rodzinnych doceniają to rozwiązanie ze względu na:

 • wyłączenie biznesu rodzinnego spod zwykłego trybu dziedziczenia;
 • możliwość określenia na przyszłość zasad zarządzania firmą rodzinną;
 • elastyczność i swobodę w określaniu kręgu beneficjentów, potencjalnych świadczeń oraz zasad ich otrzymywania;
 • zmniejszenie ryzyka konfliktów pomiędzy spadkobiercami;
 • możliwość zaadresowania ryzyk związanych z innymi niż śmierć zdarzeniami losowymi, które czasowo lub trwale uniemożliwiają zarządzanie biznesem przez założyciela;
 • możliwość pogodzenia interesów sukcesorów zaangażowanych i niezaangażowanych w prowadzenie biznesu.

Jak możemy pomóc?

Zespół Planowania Sukcesji PwC od lat doradza przedsiębiorcom w wypracowywaniu rozwiązań mających na celu umożliwienie trwałości polskich firm przez pokolenia. Asystujemy właścicielom firm rodzinnych w procesie sukcesji m.in. poprzez pomoc w określeniu oczekiwań poszczególnych uczestników tego procesu, opracowaniu planu działania oraz doborze narzędzi biznesowych oraz prawnych.

Polecamy