Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wdraża postanowienia dyrektywy plastikowej do krajowego porządku prawnego. Powyższe jest zapewne związane z naciskami ze strony Komisji Europejskiej, żeby jak najszybciej przyjąć wspomniane regulacje które powinny zacząć obowiązywać już od lipca 2021 r.

 

Projekt w dalszej kolejności wpłynie do Sejmu i zostanie rozpatrzony podczas najbliższego posiedzenia. Pierwotnie projekt w zdecydowanej większości miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., ale już wiadome jest że ten termin nie zostanie dotrzymany. Z uwagi na to, że jest to wymagająca regulacja to można założyć, że ustawa wejdzie w życie albo w połowie przyszłego roku albo od 1 stycznia 2024 r. 

Zgodnie z projektem jednostki handlu detalicznego oraz hurtowego jak również jednostki gastronomiczne będą zobowiązane do uiszczania specjalnej opłaty od wybranych opakowań jednorazowego użytku tworzywa sztucznego. Rozliczenie tej opłaty nastąpi w formule rocznej po złożeniu właściwego sprawozdania. Niestety nie ma dokładnej listy towarów/opakowań, które są objęte tymi regulacjami. Należy podkreślić, iż załącznik do projektu ustawy wprowadza wyłącznie kategorie opakowań. I tak są to: kubki na napoje oraz pojemniki na posiłki. Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło, że nie ukażą się dodatkowe wytyczne odnośnie tego co zostanie objętę nową opłatą z uwagi na oficjalne wytyczne Komisji Europejskiej, które też nie dają dokładnych wskazówek jak podejść do tego tematu. Wskazują wyłącznie pewne kategorie takie jak pojemnik zawierający przekąski takiej jak krakersy czy zawierające sosy takie jak musztarda czy ketchup). Tym samym przedsiębiorcy zostali pozostawieni samym sobie w tym zakresie. Warto wspomnieć, że brak uiszczenia opłaty w prawidłowej wysokości będzie tworzyć ryzyko nałożenia 50% sankcji, która będzie naliczana od prawidłowej kwoty która powinna zostać uiszczona. Podobny mechanizm działa już w podatku cukrowym.

Natomiast producenci oraz podmioty sprowadzające wybrane produkty w opakowaniach plastikowych będą zobowiązani do uiszczania nowe opłaty rocznej związanej z kwestią gospodarowania odpadami powstałymi z tych opakowań.