English

 

W dniu 24 października 2023 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (JPK_VAT).

 

Główne założenia projektu to:

  • wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji sprzedaży oraz zakupu numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (Numer KseF), jeżeli taki numer został nadany;
  • konieczność specjalnego oznaczania “OFF” w ewidencji sprzedaży oraz zakupu dla faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur lub niedostępności tego systemu, oraz w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika;
  • konieczność specjalnego oznaczania “BFK”  w ewidencji sprzedaży oraz zakupu dla faktur elektronicznych bądź papierowych wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur;
  • dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT - likwidacja terminu 60-dniowego zwrotu VAT oraz wprowadzenie w to miejsce skróconego podstawowego terminu do 40 dni.

 

Zmiany w projekcie a KSEF

Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie obecnych przepisów ws. JPK_VAT z deklaracją do zmian wprowadzanych w ustawie o VAT w zakresie wdrożenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur. 

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nakłada na czynnych podatników VAT z siedzibą w Polsce obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, wyłącznie przy użyciu KSeF już od 1 lipca 2024 r. 

Obowiązek ten przy spełnieniu dodatkowych warunków, może również dotyczyć zagranicznych podmiotów, które posiadają na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. W praktyce oznacza to, że wszyscy czynni podatnicy VAT z siedzibą w Polsce będą wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane w ramach KSeF już od lipca 2024 roku.

 

Struktura logiczna 

W związku w/w zmianami zostanie zaproponowana modyfikacja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją (tzw. schema JPK_VAT z deklaracją), której aktualna wersja zostanie odrębnie opublikowana.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

 

Jak możemy pomóc?

Wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych wpłynie na wiele procesów związanych z obsługą finansowo-księgową przedsiębiorstw. W ramach naszych usług proponujemy wsparcie Państwa w zakresie obowiązkowego e-fakturowania poprzez KSeF, zarówno od strony merytorycznej jak i przy wdrożeniu odpowiednich narzędzi.