English

 

Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą, w której uznał wpływy finansowe z mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM, tzw. podatek węglowy) jako zasób własny UE. W praktyce oznacza to, że podatek ten będzie stanowić część budżetu unijnego.

Tym samym coraz bardziej materializuje się wejście w życie tego podatku, który przypomnijmy że ma zacząć funkcjonować już od 1 stycznia 2023 r. (początkowo wyłącznie w zakresie raportowania, którego brak dopełnienia może oznaczać nałożenie kar finansowych). Jest to więc już ostatni dzwonek na rozpoczęcie przygotowań w tym zakresie.

Regulacje CBAM mają nakładać dodatkowe obowiązki na importerów do UE następujących produktów:

  • wybrane produkty cementowe zaklasyfikowane do pozycji CN 2523;
  • energia elektryczna zaklasyfikowana do pozycji CN 2716;
  • wybrane nawozy zaklasyfikowane do pozycji CN 2808, 2814; 2834; 3102; 3105;
  • wybrane produkty przemysłu hutniczego zaklasyfikowane do działu CN 72, 73;
  • wybrane produkty aluminiowe zaklasyfikowane do działu CN 76;
  • wybrane produkty chemiczne zaklasyfikowane do działu CN 29, 28;
  • tworzywa sztuczne i artykuły z nich wytworzone zaklasyfikowane do działu CN 39. 

Przedmiotowa regulacja będzie dotyczyć towarów lub produktów wytworzonych z tych towarów, które zostały zaimportowane do obszaru celnego UE. Ich importer będzie zmuszony do wystąpienia o pozwolenie na przywóz w specjalnej procedurze, w której będzie zmuszony udowodnić że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa podatkowego oraz celnego, jak również posiada zdolność organizacyjną i finansową do spełnienia obowiązków wynikających z tej regulacji. Taki podmiot będzie również zobowiązany do uzyskania odpłatnie specjalnego certyfikatu, którego cena będzie ustalana jako średnia cena cen zamknięcia uprawnień EU ETS na wspólnej platformie aukcyjnej na każdy tydzień kalendarzowy.

Warto podkreślić, iż przedmiotowy projekt stanowi rozporządzenie, które będzie wywierać bezpośrednie skutki w każdym państwie członkowskim UE.