22 listopada Parlament Europejski zatwierdził sprawozdanie odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Kolejnym krokiem prac nad rozporządzeniem, po przyjęciu stanowiska przez Radę, będą negocjacje Parlamentu z rządami krajów UE.

 

Rozporządzenie ma zastąpić dyrektywę 94/62/WE dotychczas regulującą kwestię opakowań i odpadów opakowaniowych, a także zmienić rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 (w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko).

Analiza wdrożenia postanowień dyrektywy 94/62/WE w państwach UE pokazała, że harmonizacja przepisów odnośnie opakowań jest konieczna i powinna przyjąć formę rozporządzenia, a nie zmiany obecnie obowiązującej dyrektywy. W efekcie, nowe przepisy wejdą w życie we wszystkich państwach członkowskich w tym samym czasie i w ten sam sposób.

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego materiału, oraz do wszystkich odpadów opakowaniowych.

Rozporządzenie ustanawia cele w zakresie:

  • redukcji opakowań o 5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.;
  • redukcji opakowań z tworzyw sztucznych o 10% do 2030 r., 15% do 2035 r. i 20% do 2040 r.

Kluczowe założenia rozporządzenia:

  1. zakazanie sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy, tj. poniżej 15 mikronów, z wyjątkami np. gdy są niezbędne ze względów higienicznych;
  2. ograniczenie stosowania niektórych formatów opakowań jednorazowego użytku, takich jak miniaturowe opakowania hotelowe na produkty toaletowe i folia termokurczliwa do walizek na lotniskach;
  3. zakazu stosowania „wiecznych substancji chemicznych” (per- i polifluorowanych substancji alkilowych, PFAS) oraz bisfenolu.
  4. wprowadzenia wymogów dotyczących opakowań przeznaczonych do ponownego użycia lub ponownego napełnienia, tj. umożliwienie konsumentom korzystania z własnego pojemnika np. w restauracji;
  5. lepsza zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych;
  6. osiągnięcie do 2029 r. selektywnej zbiórki materiałów zawartych w opakowaniach na poziomie 90%. 

Przepisy wpłyną na działalność podmiotów z wielu branż, w szczególności spółki z branży opakowaniowej, producentów żywności, a także podmioty zajmujące się recyklingiem.