Projekt ustawy Connect +, będący obecnie przedmiotem prac legislacyjnych zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowej w centralnym systemie teleinformatycznym CEWA.

 

Przedmiotowy obowiązek ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

W aktualnym stanie prawnym ewidencje akcyzowe i inne dokumentacje dotyczące wyrobów akcyzowych mogą być prowadzone w postaci papierowej lub elektronicznej. Począwszy od dnia 1 lutego 2024 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowej będą miały obowiązek prowadzenia oraz przechowywania ewidencji i dokumentacji przy użyciu systemu CEWA. 

Nie zastosowanie się do obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji akcyzowej może wiązać się z odpowiedzialnością na gruncie Kodeksu karno-skarbowego i karą grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych (aktualna wysokość stawki dziennej może wynosić nawet do 46 533,33 zł).

W celu korzystania z funkcjonalności systemu CEWA konieczna będzie zmiana w funkcjonowaniu sposobu ewidencjonowania czynności akcyzowych oraz modyfikacja zaplecza technicznego w celu integracji z systemem CEWA (przy czym projekt przewiduje również możliwość manualnego wprowadzania danych). 

Przygotowanie się do nadchodzących zmian będzie wymagało w pierwszej kolejności przeprowadzenia przeglądu, podczas którego zostaną m.in. zidentyfikowane procesy istotne akcyzowo, źródła danych, miejsca przechowywania danych, ich poprawność i kompletność oraz uprawnienia do wprowadzania danych istotnych akcyzowo itp.

Kolejnym etapem będzie wdrożenie narzędzia/programu, który umożliwi gromadzenie prawidłowych danych ich obróbkę oraz przesłanie do CEWY.

W szczególności dla dużych przedsiębiorców będzie to proces czasochłonny, dlatego w naszej opinii odpowiednie kroki należy podjąć już dzisiaj.

W przypadku chęci współpracy w zakresie wdrożenia modelu działania z systemem CEWA, prosimy o kontakt. Link do projektu ustawy