English

Trendy na rynku motoryzacyjnym

W ostatnich latach obserwowaliśmy ewolucję technologiczną w samochodach, ze szczególnym naciskiem na poprawę wydajności, bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

W nadchodzących latach przewiduje się kontynuację zmian w branży motoryzacyjnej. Chociaż samochody elektryczne stanowią istotny obszar rozwoju, to równocześnie rozwijają się innowacje związane z tradycyjnymi pojazdami spalinowymi. Elektronika samochodowa, inteligentne systemy bezpieczeństwa, a także nowoczesne rozwiązania mechaniczne stanowią obszary, które nadal będą wpływać na kształtowanie się popytu na części samochodowe. Warto także zauważyć, że trendy związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem wpływają na branżę motoryzacyjną. Części o niższym wpływie na środowisko, takie jak te wykonane z materiałów odnawialnych czy zrecyklowanych mogą zyskać popularność.

Przyszłość popytu na usługi i produkty w branży motoryzacyjnej, w tym części samochodowe, będzie silnie uwarunkowana postępem technologicznym, zmianami kulturowymi oraz rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firmy operujące w tej branży muszą być gotowe dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, aby skutecznie sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających konsumentów.

W oparciu o raporty dotyczące szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej, poniżej wybraliśmy najnowsze informacje z sektora przemysłowego, handlowego i usług motoryzacyjnych.

Producenci części samochodowych wykazywali optymizm w prognozach na rok 2023. Jednakże, prawie jedna piąta z nich przewidywała spadki. Pierwszy kwartał bieżącego roku potwierdził te prognozy, ponieważ w porównaniu do roku poprzedniego, aż 77,2% producentów z branży odnotowało wzrost produkcji sprzedanej. Spadek odnotowało blisko 20% respondentów, jednak tylko co dwudziesty z nich odnotował spadki powyżej 10%. Wyniki te są zgodne z ożywieniem produkcji pojazdów w Europie. 

Wzrost cen produktów wpłynął na wzrost przychodów i rentowności producentów. Prawie 80% badanych firm potwierdziło wzrost średnich cen produktów w porównaniu do roku poprzedniego. Ten wzrost cen wynikał z negocjacji cenowych między producentami części a firmami samochodowymi, które były pod presją związaną z rosnącymi kosztami i pogarszającą się rentownością. 

Koszty produkcji części wzrosły w ostatnich miesiącach, ponad 90% producentów zgłosiło wzrost średnich stawek kosztów produkcji, a ponad połowa z nich zgłosiła wzrost o więcej niż 10%. Wzrost ten wynikał z inflacji i wzrostu kosztów energii. 

 

Możliwości wsparcia dla branży motoryzacyjnej

Dostosowanie się do opisanych zmian umożliwiają różne formy finansowania zewnętrznego. Jednym z konkursów mogących sprzyjać implementacji trendów rynkowych do praktyki gospodarczej jest konkurs A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego (GOZ) z KPO. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów wspierających transformację firm w kierunku gospodarki cyrkularnej. Planowane są dwa konkursy: 

  • jeden inwestycyjny skierowany do MŚP organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 
  • drugi o charakterze badawczym skierowany do dużych przedsiębiorstw organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma skupić swoje działania na wsparciu inwestycji pozwalających na wprowadzenie technologii przyjaznych środowisku - w szczególności tych związanych z GOZ. W założeniu te inwestycje mają przyczynić się do poprawy gospodarki materiałowej, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmiany podejścia przedsiębiorstw w kierunku minimalizacji odpadów (zero waste). Konkurs bierze za cel także ponowne wykorzystywanie surowców zwracając tym samym uwagę na bardziej odpowiedzialne podejście do zasobów. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieli wsparcia projektom badawczo-rozwojowym, które wezmą za cel opracowanie technologii pozwalających na efektywne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. 

Rozpoczęcie obydwu naborów planowane jest na I kwartał 2024 roku. Budżet konkursu PARP wynosi ok. 360 mln zł, a budżet konkursu NCBiR to ok. 350 mln zł.

Na ten moment nie zostały jeszcze ogłoszone Rozporządzenia wykonawcze dotyczące powyższych przedsięwzięć. 

Branża motoryzacyjna wykorzystując do produkcji wiele rodzajów tworzyw - w tym sztucznych - może skorzystać na ogłoszonym naborze i wdrożyć rozwiązania umożliwiające ponowne ich wykorzystanie przyczyniając się do tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego. 

Już teraz zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane modyfikacją swojej dotychczasowej działalności gospodarczej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym do kontaktu z ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego naboru lub przedstawimy inne mechanizmy wsparcia z tego zakresu.