Ministerstwo Rozwoju i Technologii 13 stycznia opublikowało treść rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” . Program pozwala na rozdysponowanie 5 miliardów złotych pomocy dla przedsiębiorstw.  

 

Informowaliśmy już Państwa o przebiegu prac legislacyjnych w naszych wcześniejszych publikacjach.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący operatorem programu już w najbliższych dniach ogłosi rozpoczęcie naboru wniosków. Nabór potrwa 14 dni od momentu jego ogłoszenia.

Odbiorcami wsparcia będą przedsiębiorstwa energochłonne (lista PKD kwalifikujących się do wsparcia) spełniający oba podane poniżej kryteria:

1) Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.,

2) Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD, lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Wysokość wsparcia uzależniona będzie od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy zależny od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. 

Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową.

Zwiększony limit (do 50 milionów euro na grupę kapitałową) przysługiwał będzie przedsiębiorstwom, które odnotowały spadek wskaźnika EBITDA) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych przedsiębiorstw, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu i warunkami uzyskania wsparcia. 

Zespół PwC z chęcią wyjaśni Państwu szczegóły programu, jak również może wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania pomocy.