Obecnie trwa przygotowywanie i składanie opinii biegłych rewidentów w tym zakresie. Kolejne podmioty będą mogły wnioskować o pomoc w oparciu o ten program dopiero w kolejnym roku za 2023 r., który może być jeszcze trudniejszy od poprzedniego z uwagi na fakt, że wiele podmiotów dopiero w tym roku realnie odczuje podwyżki cen energii elektrycznej i gazu (ze względu na kontrakty długoterminowe). 

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z wypowiedziami prasowymi przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju wskazują, że obecnie trwają prace koncepcyjne w celu skierowania dodatkowej pomocy dla przemysłu energochłonnego. Można wyłącznie domniemywać, że (i.) będą to podmioty które do tej pory nie skorzystały z pomocy wskutek braku właściwego kodu PKD oraz (ii.) będzie to pomoc skierowana jeszcze w tym roku z uwagi na realne potrzeby wsparcia przemysłu. Urzędnicy podkreślają, że obecnie trwają prace koncepcyjne nad zakresem firm, które mogłyby skorzystać z dodatkowego programu. Brak jest jednak szczegółów.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, do zainteresowanych przedsiębiorców w ramach programu rządowego pod nazwą “Pomoc dla sektorów energochłonnych” trafi finalnie 2 mld 409 mln zł, co stanowi mniej niż połowę z 5 mld zł przeznaczonych do dystrybucji w tym programie. Pomoc trafiła do 208 przedsiębiorców, w tym 14 mikro i małych, 55 średnich i 139 dużych. Jako PwC wspieraliśmy naszych klientów w uzyskiwaniu dodatkowego systemu wsparcia.