Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs PERUN, dotyczący wykonania projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Zakres naboru dotyczy tematów sprecyzowanych na bazie zapotrzebowania w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

Katalog obszarów tematycznych, które zostać zaadresowane w ramach propozycji projektowych to:

  • Rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych
  • Sztuczna Inteligencja
  • Autonomia i autonomizacja
  • Technologie kwantowe
  • Technologie kosmiczne
  • Technologie materiałowe i wytwarzania
  • Sensory
  • Medyczne zabezpieczenie pola walki

Nabór skierowany jest do szerokiego grona wnioskodawców i zależy on od charakteru projektu.

W projektach, które posiadać będą charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) wnioskodawcą może być m.in: przedsiębiorca, uczelnia, federacja, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, Centrum Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, konsorcja naukowo-przemysłowe.
Jeśli przygotowywany projekt posiadał będzie charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do IX PGT), wówczas wnioskodawcą mogą być przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe.

W ramach naboru NCBR nie określił minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Wśród wydatków kwalifikowanych wymienić możemy koszty: wynagrodzeń, aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych, podwykonawstwa, surowców i elementów służących do budowy prototypów. Jednostki naukowe mogą liczyć na wsparcie do 100% kosztów kwalifikowanych, zaś przedsiębiorstwa do 90% kosztów kwalifikowanych.

Nabór zakończy się 31 stycznia 2024 r. o godz. 16:00; wnioskodawcy mają zatem prawie 2 miesiące na przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego. Warto zatem już teraz rozważyć możliwość uczestnictwa  w naborze. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu zweryfikować zakres projektu oraz kwalifikowalność zaplanowanych wydatków.