Bezpieczeństwo i higiena pracy są istotne na wszystkich stanowiskach pracy, nie tylko w produkcji. Dzięki przemyślanym i ergonomicznym rozwiązaniom pracownicy są w stanie nie tylko bezpiecznie, ale przede wszystkim wydajnie wykonywać swoje obowiązki, czy też rzadziej korzystać ze zwolnień lekarskich. 

Zapewnienie takich warunków pracy bywa niekiedy kosztowne, na szczęście przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w tym zakresie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie w kwietniu 2023 r. nabór wniosków na projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferowane wsparcie może wynieść nawet 300 tysięcy złotych. Na realizację najbliższego konkursu zarezerwowano alokację wynoszącą 100 milionów złotych. 

 

Dla Kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy będący płatnikami składek ZUS (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa).

 

Na co?

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje z zakresu:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. 

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji to 80% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu to 10 000 złotych. Maksymalna kwota wsparcia to 300 000 zł.

Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.

Do wniosku aplikacyjnego niezbędne będzie dołączenie dokumentów dotyczących oceny ryzyka takich jak: 

 • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych projektem – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny ryzyka zawodowego;
 • pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy;
 • oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

 

Dalsze kroki

Przestrzeganie zasad BHP leży w interesie wszystkich, zarówno pracodawców jak i pracowników. Dbając o BHP pracowników, nie tylko zwiększasz ich bezpieczeństwo, ale również możesz mieć realny wpływ na ich wydajność i wkład w pracę. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga niekiedy dużych nakładów, warto więc rozważyć możliwość uzyskania wsparcia w tym zakresie. 

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o omawianym dzisiaj konkursie, lub innych formach wsparcia Państwa przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu z Zespołem Pomocy Publicznej PwC. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.