Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Od 2019 r. na polskich podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi nałożone zostały nowe obowiązki, które będą wymagały od nich podjęcia dodatkowych działań przy zamknięciu roku podatkowego:

Oświadczenie TP jest dokumentem potwierdzającym przygotowanie przez obowiązany do tego podmiot dokumentacji podatkowej, opisującej zawarte w danym roku transakcje z podmiotami powiązanymi. Jest to obligatoryjny dokument dla wszystkich podatników, u których wystąpi obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tzw. Local File.