Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Art. 44 Ustawy zmieniającej wprowadza możliwość stosowania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 roku. Oznacza to, iż dokumentacja cen transferowych (zarówno lokalna, jak i grupowa) za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 roku (tj. za 2018 rok) może zostać przygotowana zgodnie z nowymi przepisami (obowiązującymi od 2019 roku), w oparciu o elementy wskazane w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych[3] („Rozporządzenie”).

Podatnicy stoją zatem przed wyborem przepisów, które zastosują do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Przede wszystkim należy pamiętać, że o ile wybór stosowanych przepisów należy do podatnika, to nie może on być selektywny i musi mieć odniesienie do wszystkich transakcji kontrolowanych w danym okresie. Wobec tego podejmując decyzję, które przepisy zastosować w odniesieniu do transakcji zawartych w 2018 roku, podatnicy muszą wziąć pod uwagę kilka kwestii opisanych poniżej.