22 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze wydanie Informatora TPR, który zawiera pytania i odpowiedzi dotyczące zarówno nowej treści jak i zupełnie nowej formy raportowania cen transferowych w TPR. Znajdziemy tam szereg praktycznych wskazówek, co jest szczególnie ważne, ze względu na to, że czasu na złożenie TPR zostało coraz mniej, bo dla większości podatników wydłużony termin na złożenie TPR upływa z końcem stycznia.

 

Czwarte wydanie Informatora TPR zostało przygotowane z myślą o składaniu informacji o cenach transferowych w oparciu o schemy xml TPR-C(5) i TPR-P(5) za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. Z pełną treścią Informatora TPR można się zapoznać tutaj:

 

Powody aktualizacji Informatora TPR

Do najważniejszych powodów aktualizacji Informatora TPR należy zaliczyć istotną zmianę przepisów o cenach transferowych, w ramach której w szczególności doszło do połączenia obowiązku składania TPR z obowiązkiem złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowych warunkach transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, co wiązało się m.in. z zaostrzeniem zasad podpisywania TPR.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę formy i technicznego sposobu składania TPR. Podobnie jak w przypadku zeznania rocznego dla potrzeb podatku CIT (CIT-8), również przy TPR dotychczasowy interaktywny formularz w formacie PDF został zastąpiony formularzem wypełnianym i składanym online w ramach webowego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Z webową wersją formularzy można się zapoznać tutaj:

 

Co nowego w Informatorze TPR

W Informatorze TPR uwzględniono szereg kwestii praktycznych, które ze względu na zmianę przepisów oraz zmianę formy składania TPR mogą budzić szczególne wątpliwości w zakresie m.in.:

  • nowego sposobu sporządzania, podpisywania i składania TPR (pytania 150-162);
  • oświadczenia o cenach transferowych jako nowego elementu TPR (pytania 148-149);
  • wskazywania wartości transakcji w podziale na kraj kontrahentów (pytania 58-59);
  • sposobu wypełniania formularza Informacji TPR przez podmioty posiadające status mikro- i małego przedsiębiorcy (pytania 65-66);
  • obliczania wpływu korekty porównywalności na wynik analizy cen transferowych (pytania 85-86).

 

Instrukcja składania TPR dla obcokrajowców

Niezależnie od opublikowania Informatora TPR, Ministerstwo Finansów opublikowało instrukcję składania TPR w języku angielskim, co może znacząco ułatwić ten proces obcojęzycznym członkom zarządów wyznaczonym do podpisania TPR.

Dodatkowo, uruchomiono nową podstronę poświęconą obowiązkowi złożenia informacji o cenach transferowych. Jej zawartość porusza najważniejsze informacje w tym temacie wraz ogólnymi wyjaśnieniami najczęstszych wątpliwości, a także zawiera w jednym miejscy wszystkie historyczne Informatory TPR.

 

Terminy

Dla wielu podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie TPR upływa 31 stycznia, co wynika z wydłużenia terminów na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Dlatego warto już na „ostatniej prostej” zweryfikować sposób wypełnienia i zasady składania i podpisywania TPR na bazie powyższych dokumentów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych