English

 

To kolejny rok, w którym najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych sporządzają i podają do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej. Informacja obejmująca 2021 r. powinna zostać opublikowana do 31 grudnia 2022 r.

 

Obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, u których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro (równowartość 228,37 mln złotych w 2021 r.). Jak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów listy, grono podatników zobowiązanych do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej, obejmującej 2021 r., powiększyło się blisko o 900 podmiotów. 

 

Czego nauczyliśmy się z zeszłorocznej publikacji?

Ustawodawca nie zdefiniował samego pojęcia strategii podatkowej, a Ministerstwo Finansów nie wydało w tym zakresie objaśnień, ograniczając się jedynie do krótkiego komunikatu, precyzującego kwestię wymogu publikacji informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Według ekspertów PwC zawarta w komunikacie interpretacja przepisów, której problematyczność opisuje artykuł, budzi pewne wątpliwości. Nieprecyzyjność przepisów dotyczących publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej sprawia, że wypełnienie tego obowiązku wymaga dobrej znajomości problematyki prawa podatkowego. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej musi uwzględniać charakterystykę, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności oraz spełniać szereg wymienionych w przepisach wymogów. 

Podatnik jest zobowiązany do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej na swojej stronie internetowej, lub w przypadku braku jej posiadania, na stronie internetowej podmiotu z nim powiązanego. Musi także przekazać odpowiednią informację do właściwego urzędu skarbowego, w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy, który jest właściwym urzędem skarbowym dla większości podatników objętych obowiązkiem opublikował na stronie internetowej komunikat dotyczący sposobu przekazania informacji o stronie internetowej na której dokument został opublikowany. Na przedsiębiorcę, który nie dopełni obowiązku publikacji, naczelnik skarbowy właściwego urzędu może nałożyć karę w wysokości do 250 tys. zł.

Dzięki współpracy z dziesiątkami klientów, eksperci PwC mają szerokie doświadczenie w procesach przygotowania, weryfikacji i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. W ramach realizowanych projektów, nasi eksperci są także zaangażowani w przeprowadzanie analizy efektywności i dojrzałości funkcji podatkowej z wykorzystaniem globalnej metodyki Tax Management Maturity Model (T3M) oraz wspierają klientów w procesie przystępowania do Programu Współdziałania.

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w wypełnieniu obowiązku sporządzenia i publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej. Szczegółowe informacje w zakresie obowiązku oraz naszego podejścia znajdują się na naszej stronie internetowej. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące obowiązku zebraliśmy tutaj.