English

 

Od 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie zmiana w SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu), która dość istotnie wpłynie na łańcuch dostaw. Chodzi o obowiązek rejestracji w SENT przez zagranicznych przewoźników drogowych, którzy będą zobowiązani do składania zgłoszenia w zakresie każdego przewozu jeśli przekroczą granice RP (bez względu na rodzaj towaru i nie chodzi tu tylko o paliwa, smary etc.).

 

Przewoźnik zagraniczny będzie obowiązany uzyskać numer referencyjny, tj. unikatowy identyfikator nadawany każdemu zgłoszeniu przewozu. Zgłoszenie będzie zawierało m.in.: 

  • informację o państwie załadunku i państwie rozładunku towaru, 
  • dane zagranicznego podmiotu wykonującego przewóz drogowy,
  • numery rejestracyjne pojazdów, 
  • numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi. 

Jeśli dany przewoźnik tego nie zrobi to może zostać zatrzymany (co spowoduje opóźnienia w dostawach) oraz mogą zostać nałożone na niego kary finansowe (maksymalnie 23 500 zł na każdy transport). 

Należy podkreślić, iż przedmiotowe rozwiązania są zawarte w ustawie, wobec której zakończył się już proces legislacyjny.  Jest to już obowiązujące prawo i ustawodawca specjalnie przewidział dłuższy okres przejściowy na dostosowanie się zagranicznych przewoźników do tego prawa.

W ramach PwC świadczymy usługi rejestracji w SENT oraz przygotowania zgłoszeń w tym zakresie.