Zarejestruj się na webinarium

 

W dniu 9 marca Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, z tytułu realizacji nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Objaśnienia, oprócz  potwierdzenia możliwości łącznego kalkulowania wyniku na działalności zwolnionej w przypadku posiadania co najmniej dwóch decyzji o wsparciu (ale już nie w przypadku posiadania decyzji o wsparciu i zezwolenia strefowego), rzucają nowe światło na prawa i obowiązki przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu nowej inwestycji. Widoczna jest wyraźna tendencja do zawężania zakresu prawa do zwolnienia podatkowego i ograniczania wartości samego limitu zwolnienia.

Objaśnienia w wielu obszarach pozostają sprzeczne z dotychczasowym podejściem stosowanym przez część przedsiębiorców, a także orzeczeniami wybranych sądów administracyjnych. Ich treść rodzi również wiele dalszych pytań, z których liczne pozostają bez odpowiedzi. 

 

Wydane objaśnienia przewidują:
  • Ograniczenia w zakresie kosztów kwalifikowanych budujących limit zwolnienia podatkowego w porównaniu z podejściem dotychczas akceptowanym przez organy skarbowe i Specjalne Strefy Ekonomiczne, kontrolujące wypełnienie warunków z decyzji o wsparciu.
  • Doprecyzowanie interpretacji terminu “ścisłego powiązania” nowej i istniejącej wcześniej infrastruktury - co ma bezpośredni wpływ na zakres zwolnienia podatkowego, 
  • Zawężenie definicji modernizacji środków trwałych a w efekcie wykluczenie wybranych nakładów z nią związanych z katalogu kosztów budujących limit zwolnienia podatkowego - część takich nakładów będzie traktowana jako inwestycje odtworzeniowe.
  • Uzależnienie prawa do zwolnienia od faktycznego osiągnięcia deklarowanego wzrostu wolumenu produkcji w przypadku inwestycji dotyczącej zwiększenia mocy produkcyjnych, bez uwzględnienia takich obiektywnych ryzyk, jak: zmiany rynku, wydarzenia losowe etc.
  • Konieczność stosowania przepisów o cenach transferowych w wielu scenariuszach prowadzenia działalności zwolnionej i opodatkowanej, w tym również w sytuacji gdy cały teren zakładu jest objęty decyzją o wsparciu.

Zaproponowany w objaśnieniach sposób interpretacji przepisów może być zaskoczeniem dla wielu przedsiębiorców. Objaśnienia sprawiają, iż konieczne staje się zrewidowanie stosowanego podejścia i sposobu kalkulacji zwolnienia. Jest to tym bardziej naglące, że zbliża się termin złożenia rocznej deklaracji na podatek dochodowy.