Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który przewiduje rozszerzenie opłaty reprograficznej o kolejne produkty – m.in. laptopy, komputery, tablety, telewizory.

 

Opłata prawdopodobnie będzie naliczana już za produkty sprzedane w IV kwartale 2021 r.

Wysokość opłaty w większości przypadków będzie wynosić:

  • 4% kwoty brutto w przypadku gdy produkty są przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju przez producenta/importera/podmiot dokonujący przywozu z UE. Warto podkreślić, iż opodatkowana będzie wyłącznie pierwsza sprzedaż. Oznacza to, że jeżeli producent dokona naliczenia opłaty to nie robi już tego dalszy podmiot w łańcuchu dostaw. Po prostu koszt opłaty jest przenoszony w cenie.
  • 4% wartości rynkowej towaru w przypadku gdy towar przywozimy z innego państwa na potrzeby własne (np. jeżeli sprowadzamy laptopy do własnego biura).

Konstrukcja nowej opłaty została tak przewidziana, że właściwie nie ma skutecznego sposobu na uchylenie się od niej bowiem zastosowano podobną zasadę jak w przypadku podatku akcyzowego. Zgodnie z projektowanym regulacjami jeżeli w zakresie urządzenia elektronicznego nikt nie poczuł się zobowiązany do zapłaty przedmiotowej opłaty, wówczas powinien zapłacić ją użytkownik (nawet jeśli jest osobą fizyczną, która dokonała zakupu laptopa poprzez sklep internetowy).

Opłatę będzie trzeba rozliczać (dotyczy to również sprawozdawczości) kwartalnie i zgodnie z planami resortu, pierwszego rozliczenia podmioty zobowiązane będą zmuszone dokonać już za IV kwartał 2021 r.

Oczywiście, mimo że przedmiotowa danina nosi tytuł opłaty to jednak organy podatkowe będą sprawowały nadzór nad jej prawidłowym uiszczaniem, w szczególności że wpływy z tytułu zmodyfikowanej opłaty nie będą małe. W pierwszym roku funkcjonowania, opłata ma przynieść ponad 660 mln zł.