Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który przewiduje rozszerzenie opłaty reprograficznej o kolejne produkty – m.in. laptopy, komputery, tablety, telewizory.

 

Zgodnie z aktualną wersją projektu, regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z wcześniejszą wersją rozporządzenia wysokość opłaty w większości przypadków będzie wynosić:

  • 4% kwoty brutto w przypadku gdy produkty są przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju przez producenta/importera/podmiot dokonujący przywozu z UE. Warto podkreślić, iż opodatkowana będzie wyłącznie pierwsza sprzedaż. Oznacza to, że jeżeli producent dokona naliczenia opłaty to nie robi już tego dalszy podmiot w łańcuchu dostaw. Po prostu koszt opłaty jest przenoszony w cenie.
  • 4% wartości rynkowej towaru w przypadku gdy towar przywozimy z innego państwa na potrzeby własne (np. jeżeli sprowadzamy laptopy do własnego biura).

Konstrukcja nowej opłaty została tak przewidziana, że właściwie nie ma skutecznego sposobu na uchylenie się od niej bowiem zastasowano podobną zasadę jak w przypadku podatku akcyzowego. Zgodnie z projektowanym regulacjami jeżeli w zakresie urządzenia elektronicznego nikt nie poczuł się zobowiązany do zapłaty przedmiotowej opłaty, wówczas powinien zapłacić ją użytkownik (nawet jeśli jest osobą fizyczną, która dokonała zakupu laptopa poprzez sklep internetowy).

Opłatę będzie trzeba rozliczać (dotyczy to również sprawozdawczości) kwartalnie.