Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano skierowany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu. 
Projekt wprowadza obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (np. karty płatniczej, karty wirtualnej czy elektronicznej karty przedpłaconej). 

 

Z zakresu proponowanej regulacji wyłączono przedsiębiorców nie mających obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Co istotne, wobec podatników, którzy wbrew wprowadzonemu obowiązkowi, nie zapewnią możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych, przewidziano wprowadzenie rozwiązań mających na celu czasowe ograniczenie niektórych preferencji w VAT takich jak:

  • czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych
  • czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym

Ponadto, projektowana regulacja wprowadza zmianę limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) z 15 tys. zł do 8 tys. zł.

Pragniemy wskazać, że zgodnie z zapisami projektu ustawy, zakładane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zwracamy również uwagę, że dokument jest jeszcze w fazie projektu zatem, jego finalna treść może ulec zmianie.