Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

1 lutego 2022 r. wygasa możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy. Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski wyrobów akcyzowych, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub objętych stawką zerową możliwe będzie wyłącznie na podstawie e-DD przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2.

Powyższe zmiany oznaczają, że podmioty odbierające wyroby akcyzowe zwolnione ze względu na przeznaczenie lub objęte zerową stawką akcyzy, aby nie utracić możliwości korzystania z preferencji podatkowych, muszą:

  • posiadać prawidłową rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych;
  • uzyskać odpowiedni zakres rejestracji na platformie PUESC, zarówno dla spółki, jak i jej pracowników, uprawniający do komunikacji z systemem EMCS PL2.

W przypadku niedostosowania się do nowych przepisów mogą wystąpić konsekwencje w postaci utraty możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie/zastosowania stawki zerowej ze względu na przeznaczenie, skutkujące koniecznością naliczenia akcyzy do ceny wyrobów oraz kary w wysokości 5 tys. zł za brak wystawienia raportu odbioru.