Wygląda na to,  że wraz z nowym rokiem przyspieszają prace nad oczekiwaną polską implementacją Dyrektywy plastikowej. Świadczyć może o tym choćby skierowanie projektu ustawy pod obrady Sejmu.

 

Ustawa w wersji przedstawionej Parlamentowi przewiduje m.in.:

  • konieczność pobierania opłaty (w wysokości 1 zł/szt.) od nabywców produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami lub napojów czy żywności pakowanych w te opakowania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego oraz jednostki gastronomiczne w których są one oferowane (co istotne opłata ta nie będzie pobierana w sytuacji, gdy sprzedawane produkty są  fabrycznie zapakowane);
  • obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego lub jednostki gastronomiczne alternatywnych opakowań będących opakowaniami wytworzonymi z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku;
  • ban na wprowadzenie do obrotu wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (m.in. plastikowych słomek, styropianowych pojemników na posiłki) oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych;
  • obowiązek zapewnienia  przez wprowadzających wybrane produkty oznakowania informującego o jednorazowym charakterze produktu wykonanego z tworzyw sztucznych (przykładowo przy  środkach higienicznych dla kobiet);
  • obowiązek ponoszenia opłaty na pokrycie kosztów zbierania i uprzątania odpadów przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu niektóre produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych np. wybranych opakowań (0,01 zł/kg) i wyrobów tytoniowych z filtrami (0,01 zł/szt.);
  • wymóg finansowania publicznych kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych np. opłata w wysokości 0,01 zł/szt dla produktów takich jak np. chusteczki nawilżane czy 0,05 zł/kg dla lekkich toreb na zakupy;
  • obowiązek zapewnienia przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów osiągnięcia minimalnych poziomów zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w tych opakowaniach, a także odpowiednich poziomów selektywnej zbiórki odpadów powstałych z tych opakowań.

W dalszym ciągu (porównując do wcześniejszej wersji projektu) zdecydowana większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Co jednak warto zauważyć, niektóre z proponowanych rozwiązań będą obowiązywać już od dnia ich ogłoszenia. 

Wszystko wskazuje więc na to, że Dyrektywa plastikowa w końcu doczeka się swojej polskiej implementacji. Czas pokaże jednak, czy wydłużający się proces legislacyjny (dla przypomnienia pierwszy projekt ustawy został opublikowany niemal 2 lata temu) miał pozytywny wpływ na jakość stanowionego prawa oraz jego przejrzystość.