W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało 16 maja opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism.

 

Oznacza to, że nie ma już odwrotu - regulacja weszła w życie 17 maja 2023 roku, a jej stosowanie rozpocznie się od 1 października 2023 roku. Przypomnijmy, że CBAM - nazywany także granicznym podatkiem węglowym - ma zapobiegać „ucieczce” emisji poza Unię Europejską. 

CBAM obejmie następujące kategorie towarów:

  • żelazo, 
  • stal, 
  • cement, 
  • aluminium, 
  • nawozy, 
  • energia elektryczna,
  • wodór, 
  • pośrednie emisje pod pewnymi warunkami. 

Wdrożenie CBAM podzielone jest na dwa etapy. W pierwszej (tzw. okres przejściowy) trwającej od 1 października 2023 r. zgłaszający importowane towary będą zobowiązani jedynie do składania raportu CBAM w okresach kwartalnych. 

W drugiej fazie, począwszy od 1 stycznia 2026 r., importerzy będą zobowiązani do składania rocznych deklaracji CBAM (do 31 maja), które będą zawierały m.in. informacje o łącznej liczbie certyfikatów CBAM podlegających umorzeniu. Ten sam termin będzie dotyczył umarzania certyfikatów CBAM odpowiadających emisji wbudowanej. Dodatkowo, ilość darmowych certyfikatów ETS będzie stopniowo zmniejszana.