Załóż darmowe konto aby dopasować aktualności oraz subskrybcje mailowe

Utwórz konto

Aktualności

Zakres opłaty reprograficznej rozszerzony

Zapadł przełomowy wyrok dotyczący szerokiego traktowania zakresu produktów podlegających opłacie reprograficznej. W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXV Cywilny, sygn. akt XXV C 1487/12 wydał wyrok, w którym stwierdził, że błędne jest objęcie opłatą reprograficzną jedynie urządzeń literalnie wymienionych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 105, poz. 991).

Powakacyjny przegląd zmian w energetyce. Część II - Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

W czasie wakacji uchwalono wiele zmian i nowych regulacji w przepisach związanych z energetyką. W ramach cyklu artykułów przedstawiamy kluczowe zmiany uchwalone w ostatnim czasie w energetyce, w tym - w kolejnych artykułach szczegółowo omówimy kluczowe zmiany w prawie energetycznym obowiązujące już od początku września. Poniżej omawiamy zmiany w zinstytucjonalizowanych formach energetyki obywatelskiej - klastrach energii i spółdzielniach energetycznych.

Rusza konkurs dotacyjny na promocję marki innowacyjnych MŚP - dofinansowanie udziału w targach międzynarodowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo wyczekiwany nabór wniosków w konkursie “Promocja marki innowacyjnych MŚP” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, w ramach których realizowane będą działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego na rynkach międzynarodowych.

Produkty

WHT Navigator (Podatek u źródła)

Narzędzie pozwalające zarządzać obowiązkiem dochowania należytej staranności. WHT Navigator to cyfrowe narzędzie, które pomoże w utrzymaniu należytej staranności wymaganej w nowym procesie certyfikacji. Umożliwia efektywne pozyskiwanie od kontrahentów informacji wymaganych dla potrzeb procesu certyfikacji. Może być używany zarówno przez płatnika podatku u źródła jak i podatnika.

Polecane wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Obecnie nie ma wydarzeń do wyświetlenia
{{item.StartDate | date:"MM"}} {{item.StartDate | date:"dd"}}

{{item.Title || item.Name}}

{{item.StartDate | date:"dd.MM.yyyy hh:mm"}} {{item.AllDayEvent ? " - " + $parent.allDayLabel : ""}}

{{item.Location}}