Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowy mechanizm pobierania podatku u źródła dla płatności przekraczającychh wartość 2 milionów PLN rocznie (w przeliczeniu na jednego podatnika). W przypadku dywidend, nowe przepisy majà zastosowanie zarówno w stosunku do polskich jak i zagranicznych odbiorców płatności Również w przypadku płatności nieprzekraczających wartości 2 milionów PLN rocznie płatnik, aby móc zastosowaç obniżoną srtawkę WHT, spełnić będzie musiał dodatkowe wymagania.

WHT Navigator

Uzyskaj dostęp do tego dokumentu i wielu innych zakładając bezpłatne konto w PwC Studio

Utwórz konto

Masz już konto? Zaloguj się