Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Narzędzie umożliwia

 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • Przeprowadzenie i dokumentacja wstępnej analizy ryzyka oraz DPIA (Ocena skutków dla Ochrony Danych)
 • Prowadzenie rejestrów procesora i procesorów ułatwiających zarządzanie relacjami z innymi podmiotami (odbiorcami danych oraz jednostkami powierzającymi przetwarzanie danych) i przechowywanie w jednym miejscu kluczowych informacji na ich temat.
 • Zarządzanie dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w organizacji, np.: 
  • dokumentacji prawnej oraz organizacyjnej (retencja danych, relacje z dostawcami, zgodność z regulacjami, itp.);
  • środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, dokumentacji IT oraz bezpieczeństwa (np. Polityka Bezpieczeństwa, polityka zarządzania zmianami, polityka zarządzania incydentami itp.);
  • rejestr danych zawierający mapy procesów, wyniki analizy luki, itp.);
  • najważniejsze wzory dokumentów (wzory umów, klauzul informacyjnych, zgód, itp.)
 • Zarządzanie incydentami i prawami podmiotów
 • Prowadzenie indywidualnego dziennika IOD

Data Protection Officer Compliance Tool

Data Protection Officer Compliance Tool wspiera Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w codziennych obowiązkach związanych z realizacją wymagań nakładanych przez RODO, analizie ryzyka w kontekście ochrony danych, utrzymaniu zgodności przedsiębiorstwa z regulacją oraz monitoringiem jej przestrzegania.

Uzyskaj dostęp do tego dokumentu i wielu innych zakładając bezpłatne konto w PwC Studio

Utwórz konto

Masz już konto? Zaloguj się

Narzędzie ułatwia analizę ryzyka

 • Rejestr czynności przetwarzania zintegrowany ze zautomatyzowanym procesem wstępnej oceny ryzyka
 • Właściwa ocena ryzyka - analiza DPIA (ocena skutków dla Ochrony Danych) wspiera przygotowanym katalogiem zagrożeń
 • Lista zadań do realizacji ułatwia monitorowanie i osiąganie zakładanego profilu ryzyka utraty prywatności