Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Biała lista podatników VAT - nowe wymogi

Od 1 września 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. białej listy. Jednym z obowiązków wynikających z tych regulacji jest konieczność weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów. Począwszy od 1 stycznia 2020 r., błędy w stosowaniu przepisów dotyczących białej listy będą podstawą do nałożenia istotnych sankcji.

 

Biala Lista - usługa PwC

Uzyskaj dostęp do tego dokumentu i wielu innych zakładając bezpłatne konto w PwC Studio

Utwórz konto

Masz już konto? Zaloguj się

Wsparcie

PwC wspiera klientów w spełnieniu wymogów wynikających z obowiązywania białej listy. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat produktów PwC wspierających obsługę białej listy.

Biała lista obowiązki

  • Zgodnie z przepisami dot. białej listy, przed dokonaniem płatności w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 złotych, podatnik zobowiązany jest zweryfikować, czy rachunek bankowy, na który dokonana zostanie płatność, znajduje się w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (dotyczy to transakcji z podmiotami, które są czynnymi, zarejestrowanymi w Polsce podatnikami VAT).
  • Informacje o rachunkach bankowych organy podatkowe zbierają na bazie zgłoszeń rejestracyjnych oraz aktualizacji tych zgłoszeń składanych przez podatników.
  • Konstrukcja przepisów wymusza każdorazową weryfikację dokonywanych płatności.
  • Zapłata na rachunek spoza wykazu może skutkować następującymi konsekwencjami:
    • wydatek nie będzie uznany za koszt uzyskania przychodu,
    • nabywca stanie się solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania VAT dostawcy (w zakresie dokonanej płatności).
  • Aby uniknąć wskazanych powyżej sankcji, należy w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, zawiadomić właściwy urząd skarbowy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy nieujęty w wykazie.