Podczas webinarium, które odbyło się 25 września 2018 r. poruszyliśmy kwestie deklaracji CIT-TP:

Webinarium poprowadzili: