Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

W dniu 23.10.2018 Sejm przyjął projekt ustawy zakładającej szereg zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie nowego mechanizmu umożliwiającego obniżenie do 5% opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej – tzw. Innovation Box (IP Box). 

Podstawą do skorzystania z IP Box ma być relacja kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych lub nabytych od podmiotów powiązanych/niepowiązanych prac B+R. Wszystkim podatnikom korzystającym z Innovation Box będzie przysługiwało prawo do preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa, czyli np. w przypadku patentu na wynalazek przez 20 lat.