Mimo, że ustawa ta obowiązuje już od  29 czerwca br. to wciąż brakowało przepisów doprecyzowujących nowy system udzielania zwolnień z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji. W efekcie inwestorzy nie mogli dotychczas składać wniosków o udzielenie tego typu wsparcia. Uchwalenie Rozporządzenia spowoduje, iż już wkrótce będzie to możliwe.

Nowy instrument oferuje wsparcie w postaci zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowej inwestycji w dowolnym miejscu w Polsce pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ilościowych (określających minimalną wartość inwestycji na danym obszarze) oraz kryteriów jakościowych.

Wysokość zwolnienia podatkowego, które będzie przysługiwało inwestorowi, zależeć będzie od wielkości tego przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Na wykorzystanie zwolnienia inwestorzy będą mieć 10, 12 lub 15 lat (zależnie od lokalizacji inwestycji). Jest to dobra wiadomość dla firm, gdyż będą oni mieli do dyspozycji dłuższy okres na wykorzystanie wypracowanego zwolnienia niż obecni przedsiębiorcy działający w specjalnych strefach ekonomicznych, którzy mogą korzystać ze zwolnienia wyłącznie do końca 2026 r.

Kontakt:


Rafał Pulsakowski,
Dyrektor
Innowacje, B+R, Dotacje
i ulgi
tel: +48 502 18 4206

 
Jacek Zimoch
Starszy menedżer
Innowacje, B+R, Dotacje
i ulgi
tel: +48 502 18 4165